Draai uw telefoon of tablet voor optimale weergave

Diagnostiek

Ik doe intelligentieonderzoek bij kinderen van 6 tot 16 jaar. Ik doe geen specifiek dyslexie onderzoek.  
Soms hebben ouders vragen over de cognitieve mogelijkheden van hun kind. Hun kind presteert bijvoorbeeld heel wisselend. Is hij nu lui, kan hij gewoon niet zo goed meekomen of is hij juist heel erg slim en verveelt hij zich?
Andere ouders willen naast de inschatting van de leerkracht laten onderzoeken wat de zwakke en sterke kanten van hun kind zijn en wat voor soort onderwijs bij het kind past. Vooral op overgangsmomenten zoals van groep 8 naar de middelbare school, kunnen deze vragen spelen.


Verder doe ik onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Dit kan op initiatief van ouders zelf, maar ook school kan hierom vragen. Soms is het eerst nodig om te weten wat er speelt bij een kind (diagnostiek) om de hulp hierop aan te passen. Soms wil school weten waar de zwakheden en talenten van een kind liggen, om beter te kunnen aansluiten bij de (on)mogelijkheden van het kind. 

Tijdens mijn studie Psychologie heb ik mijn aantekening psychodiagnostiek behaald. Dit betekent dat ik de bevoegdheid heb om psychodiagnostiek te doen. In mijn postdoctorale opleiding tot kinder-en jeugdpsycholoog is er uitgebreid aandacht besteed aan diagnostiek. Als praktijkervaring heb ik acht jaar onderzoeken gedaan bij kinderen en jongeren. Eerst in de verstandelijk gehandicaptenzorg, daarna bij de Raad voor de Kinderbescherming.

< terug