Draai uw telefoon of tablet voor optimale weergave

Mediation

Sinds maart 2009 moet elk echtscheidingsverzoek gepaard gaan met een ouderschapsplan. In een ouderschapsplan wordt in overleg tussen beide ouders vastgesteld waar de kinderen gaan wonen, hoe de omgangsregeling plaatsvindt en hoe zaken zoals verjaardagen, vakanties, etc. worden geregeld. Het moeten afspraken zijn waar beide ouders zich goed bij voelen. Dit biedt duidelijkheid en veiligheid aan de kinderen. Afhankelijk van de leeftijd en de wensen van het gezin, worden de kinderen ook betrokken. Dit is goed voor kinderen, want er gebeurt al zoveel zonder dat zij er invloed op kunnen uitoefenen of het zelfs maar hebben zien aankomen. Als er ook naar hen wordt geluisterd, zullen zij makkelijker de nieuwe situatie kunnen aanvaarden en stress die een scheiding met zich meebrengt kunnen verwerken. Dit betekent niet dat kinderen beslissen, de ouders beslissen, maar zij ervaren wel dat zij een stem hebben die er toe doet. 

Ik begeleid gesprekken tussen ouders en probeer de communicatie tussen hen zo effectief mogelijk te laten verlopen. Ik ben onafhankelijk. Daarom doe ik geen mediation wanneer ik reeds een van de partners als cliënt heb gehad. 

Bij de Raad voor de Kinderbescherming heb ik veel ervaring opgedaan met ouders die scheiden en conflicten hieromtrent. Ik heb de gevolgen voor kinderen van dichtbij meegemaakt. Ook heb ik gezien hoe fijn het is voor kinderen als ouders het goed hebben geregeld. Ik heb de opleiding tot mediator gevolgd en sta als erkend mediator geregistreerd. Daarnaast heb ik de postmediation opleiding tot familymediator gevolgd. Tijdens mijn specialisatie tot kinder-en jeugdpsycholoog heb ik twee jaar supervisie gehad van Liesbeth Groenhuijsen. Scheiding en omgang was een terugkerend onderwerp. Liesbeth Groenhuijsen heeft het boek “Ouderschapsplan” geschreven en is in Nederland een van de meest bekende experts op het gebied van echtscheiding.  

Waarom mediation? Mediation denkt niet in termen van winnen of verliezen, maar in termen van belangen en het zoeken van oplossingen. Op deze wijze is de kans veel groter dan ouders naast elkaar als ouders kunnen blijven functioneren dan tegenover elkaar met ieder een advocaat aan hun zijde.

Mediation is in het belang van ouders en hun kinderen. Voor hun emotionele ontwikkeling (kinderen worden fijnst groot als ouders geen ruzie maken), hun identiteitsvorming (kinderen hebben de ruimte en toestemming nodig om met beide ouders een verbinding te hebben) en hun sociale ontwikkeling (ouders geven het goede voorbeeld hoe je met conflicten omgaat). 

In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 35.000 echtscheidingen plaats en bij ongeveer de helft zijn - gemiddeld twee - minderjarige kinderen betrokken. Scheiden is niet alleen pijnlijk voor kinderen, maar kan ook het vertrouwen in zichzelf en de omgeving aantasten. Het kan een proces van jaren zijn om hiermee om te leren gaan. Echtscheiding in het algemeen heeft licht negatieve effecten voor kinderen. Gedacht kan worden aan slechtere schoolprestaties, teruggetrokken of agressief gedrag. Scheidingen met heftige conflicten en voortdurende ruzies na scheiding hebben ernstiger gevolgen. Van deze scheidingen hebben kinderen zowel op korte als op langere termijn veel last. De negatieve effecten voor kinderen worden in de loop van de jaren helaas eerder groter dan kleiner. 

De effecten van een scheiding zijn het minst voor kinderen als:

  1. Ouders kunnen blijven praten en handelen als ouders (in plaats van ruziënde ex-partners) 
  2. Kinderen zelf problemen goed kunnen aanpakken/oplossen en sociaal zijn 
  3. Kinderen steun ervaren van hun omgeving (hun beide ouders, familie, buren, leerkrachten, en eventuele stiefouders) 
  4. Zij de mogelijkheid krijgen tot professionele hulp of begeleiding 

Ik begeleid kinderen en ouders rondom een scheiding. Ik kan ouders adviseren in hoe zij hun kinderen vertellen over de scheiding en hoe zij hun kind kunnen begeleiden tijdens en na de scheiding. De kinderen kunnen bij mij komen om de scheiding en de gevolgen voor hen te bespreken en hoe zij hiermee kunnen omgaan.

< terug