Draai uw telefoon of tablet voor optimale weergave

Voor kinderen

 

Psychologische zorg

Waarmee komen ouders bij Hulp op IJburg? Voorbeelden van zorgen zijn: slaapproblemen, driftbuien, faalangst en problemen in de omgang met anderen of problemen rondom echtscheiding. Soms willen ouders gewoon eens van gedachten wisselen met een professional.

Afhankelijk van de leeftijd en persoonlijkheid van het kind, praat en speel ik met het kind. Ik doe ontspanningsoefeningen of fantasie oefeningen. Ik daag gedachtes uit en reik alternatieven aan. Er is aandacht voor het lichaam want psychische problemen uiten zich vaak lichamelijk. Door goed naar het lichaam te luisteren, leren we van onze geestelijke gesteldheid. Vooral kinderen staan nog sterk in contact met hun lichaam. Regelmatig heb ik contact met de ouders. Soms hebben ouders vragen en behoefte aan een klankbord. Ouders willen gewoon een keer van gedachte wisselen met een professional. Soms zie ik het kind dan maar een enkele keer of zelfs helemaal niet. 

In de verstandelijk gehandicaptenzorg heb ik behandelervaring opgedaan.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming heb ik veelvuldig met ouders en kinderen gesproken over opvoedingsthema's. In mijn postdoctorale specialisaties is er veel aandacht geweest voor behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie (ik heb de basiscursus gevolgd), Gestalttherapie en energetisch werken

De tarieven van de verschillende behandelingen vindt u hier.

 

Diagnostiek

Voor school of ouders zelf verricht ik intelligentieonderzoek en onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Ik doe geen specifiek dyslexie onderzoek.  


Soms hebben ouders vragen over de cognitieve mogelijkheden van hun kind. Hun kind presteert bijvoorbeeld heel wisselend. Is hij nu lui, kan hij gewoon niet zo goed meekomen of is hij juist heel erg slim en verveelt hij zich?
Andere ouders willen naast de inschatting van de leerkracht laten onderzoeken wat de zwakke en sterke kanten van hun kind zijn en wat voor soort onderwijs bij het kind past. Vooral op overgangsmomenten zoals van groep 8 naar de middelbare school, kunnen deze vragen spelen.


Verder doe ik onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Dit kan op initiatief van ouders zelf, maar ook school kan hierom vragen. Soms is het eerst nodig om te weten wat er speelt bij een kind (diagnostiek) om de hulp hierop aan te passen. Soms wil school weten waar de zwakheden en talenten van een kind liggen, om beter te kunnen aansluiten bij de (on)mogelijkheden van het kind. 

Tijdens mijn studie Psychologie heb ik mijn aantekening psychodiagnostiek behaald. Dit betekent dat ik de bevoegdheid heb om psychodiagnostiek te doen. In mijn postdoctorale opleiding tot kinder-en jeugdpsycholoog is er uitgebreid aandacht besteed aan diagnostiek. Als praktijkervaring heb ik acht jaar onderzoeken gedaan bij kinderen en jongeren. Eerst in de verstandelijk gehandicaptenzorg, daarna bij de Raad voor de Kinderbescherming.

De tarieven van de verschillende behandelingen vindt u hier.